Toon alle feestdagen

Komende 5 dagen

29 juni
Veteranendag
01 juli
Dag vd Architectuur
17 augustus
Sint Juttemis
08 september
Alfabetisering
15 september
Dag van de Scheiding

Het hele jaar door

Pasen

Pasen

Bookmark and Share
Sinds de tijd dat Christus is gestorven aan het kruis, vieren de Christenen het Paasfeest. Dat is dus ongeveer 2000 jaar geleden. Op eerste paasdag herdenken de Christenen dat Jezus na drie dagen is opgestaan uit de dood.

Het paasfeest valt elk jaar op een andere datum. Het wordt gevierd op de Zondag volgend op de eerste volle maan na de voorjaarsavond.

Drie dagen voor eerste paasdag, op Goede Vrijdag, is Jezus aan het kruis genageld op de berg Golgota. Nadat Hij daar gestorven is, hebben Zijn discipelen en vrienden Hem begraven. Toen Maria van Magdalena, een goede vriendin van Hem, na drie dagen ging rouwen bij het graf, zag ze dat de grote steen die de ingang van het graf blokkeerde was weggerold. Het lichaam van Jezus was weg ! Toevallig was ze in de tuin rondom het graf een man tegengekomen. Ze dacht dat het de tuinman was, maar het was eigenlijk Jezus. Ze sloeg alarm bij alle andere discipelen en vrienden. Jezus is daarna nog enkele keren aan Zijn apostelen en vrienden verschenen en na veertig dagen is Hij opgenomen in de hemel.