Toon alle feestdagen

Komende 5 dagen

01 december
Wereld Aids Dag
05 december
Sinterklaas
10 december
Dag Mensenrechten
15 december
Naturalisatiedag
25 december
Kerstmis

Het hele jaar door

Disclaimer

De website Iday.nl wordt met de grootst mogelijke zorg samengesteld. Toch blijft het mogelijk dat er soms verouderde, incomplete of onjuiste informatie op staat. Uiteraard doen wij ons uiterste best om dit te voorkomen. Aan de inhoud van de website kunnen dan ook geen rechten worden ontleend.

Iday.nl aanvaardt geen aansprakelijkheid - voor schade van welke aard dan ook, mede daaronder begrepen gevolgschade.

Iday.nl bevat links naar externe media. Iday.nl is niet aansprakelijk voor, en heeft geen controle over, de content van deze media.

Niets van deze site mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen, of enig andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Iday.nl.

Iday.nl wordt beheerd door Kopal I.S. Bovenstaande bepalingen van Iday.nl verwijzen tevens naar Kopal I.S.