Toon alle feestdagen

Komende 5 dagen

17 augustus
Sint Juttemis
08 september
Alfabetisering
15 september
Dag van de Scheiding
19 september
Praat als een piraat dag
19 september
Emoticon Dag

Het hele jaar door

Naturalisatiedag - 15 december 2024

Naturalisatiedag

Bookmark and Share

Grondrechten zijn een groot goed. Op 24 augustus 1815 krijgt Nederland zijn eerste grondwet na jaren van Franse overheersing. In een grondwet zijn algemene wetmatigheden opgenomen waarmee de basis wordt gelegd voor de werking van een politiek en juridisch systeem van een land. Een grondwet is als het ware een soort contract voor de staat en zijn burgers.

In 2008 besloot men om de Naturalisatiedag voortaan op 15 december te vieren, de dag waarop ook de Koninkrijksdag valt.

Het hebben van grondrechten is voor Nederlanders vaak een "gegeven". We staan niet altijd stil bij het geluk al deze rechten te hebben. Niet iedere wereldburger is zo fortuinlijk om in een rechtsstaat te leven als Nederland. Veel mensen die uiteindelijk een Nederlands staatsburger worden zijn hier dan ook uitermate blij mee. Of zoals het Ministerie van Justitie het verwoord: "Nederlander worden en burger worden van deze democratische rechtsorde is een gebeurtenis waarop nieuwe Nederlanders trots kunnen zijn. Omgekeerd is Nederland blij met het feit dat mensen er voor kiezen Nederlander te worden."  Reden voor een feestje dus! Daarom riep de regering 24 augustus uit tot Naturalisatiedag.

Voor 2005 kregen mensen het naturalisatiebesluit per post thuisgestuurd. Tegenwoordig wordt het paspoort overhandigd aan nieuwe Nederlanders en staat men stil bij de rechten en plichten die bij het Nederlanderschap horen.

Nederland is niet het enige land met een Naturalisatiedag. Traditionele emigratielanden zoals de Verenigde Staten, Canada en Australië hebben ook een officiële dag voor nieuwe burgers.