Toon alle feestdagen

Komende 5 dagen

29 juni
Veteranendag
01 juli
Dag vd Architectuur
17 augustus
Sint Juttemis
08 september
Alfabetisering
15 september
Dag van de Scheiding

Het hele jaar door

Goede Vrijdag

Goede Vrijdag

Bookmark and Share
Goede vrijdag is één van de belangrijkste dagen van het Christendom. In het Christelijke geloof wordt deze dag namelijk gezien als het moment waarop Jezus de wereld van haar zonden heeft verlost. Goede vrijdag valt altijd op de vrijdag voor Pasen.

Jezus wordt gearresteerd na te zijn verraden door zijn apostel Judas. Met tegenzin veroordeelt de toenmalige stadhouder, Pontius Pilatus, Jezus tot dood door kruisiging. Jezus moet met een doornenkroon op zijn hoofd het kruis dragen, vanaf de plek van veroordeling naar de locatie op de Schedelberg. De locatie waar hij uiteindelijk gekruisigd en, lichamelijk, zal sterven.

Jezus laatste woorden verschillen in de evangeliën. In het evangelie van Johannes staat: "het is volbracht". In Marcus en Mattheus staat "Mijn God, mijn God, waarom hebt gij mij verlaten?". Na Jezus's dood beeft de aarde en wordt de zon verduisterd.

Jozef van Arimathéa verzorgt het lijk en legt Jezus in een graf wat met een grote steen wordt afgedekt. Op Goede Vrijdag worden er niet alleen bijzondere zgn “kruisdiensten” in de kerken gehouden, Goede Vrijdag is ook een dag van vasten.