Toon alle feestdagen

Komende 5 dagen

24 maart
Tuberculosedag
27 maart
Theaterdag
01 april
1 April
10 april
Broers en zussen dag
19 april
Dag tegen pesten

Het hele jaar door

Koningsdag - 26 april 2023

Liedjes

Bookmark and Share

Op koninginnedag zingen we niet alleen het Wilhelmus. Door de jaren heen is er een continue aandacht gebleven voor liedjes die tot de Nederlandse "folklore"  behoren. Enkele hiervan zijn op Iday.nl opgenomen:

De Zilvervloot.
1.
Heb je van de zilveren vloot wel gehoord,
De zilveren vloot van Spanje?
Die had er veel Spaansche matten aan boord.
En appeltjes van Oranje!

Piet Hein, Piet Hein, Piet Hein, zijn naam is klein,
Zijn daden bennen groot, Zijn daden bennen groot:
Die heeft gewonnen de zilveren vloot,
Die heeft gewonnen, gewonnen de zilvervloot.

2.
Zei toen niet Piet Hein, met een aalwaerig woord:
"Wel jongetjes van Oranje,
Kom klim'reis aan dit en dat Spaanscheboord,
En rol me de matten van Spanje!"

Piet Hein, Piet Hein, Piet Hein, zijn naam is klein,
Zijn daden bennen groot, Zijn daden bennen groot:
Die heeft gewonnen de zilveren vloot,
Die heeft gewonnen, gewonnen de zilvervloot.

3.
Klommen niet de jongens als katten in 't want,
En vochten ze niet als leeuwen?
Ze maakten de Spanjers duchtig te schand,
Tot in Spanje klomk hun schreeuwen.

Piet Hein, Piet Hein, Piet Hein, zijn naam is klein,
Zijn daden bennen groot, Zijn daden bennen groot:
Die heeft gewonnen de zilveren vloot,
Die heeft gewonnen, gewonnen de zilvervloot.

4.
Kwam er nu nog eenmaal zoo'n zilveren vloot,
Zeg zou jelui no zoo kloppen?
Of zoudt gij u veilig en wel, buiten schoot,
Maar stil in je hangmat stoppen?

"Wel! Neerlands bloed, Dat bloed heeft nog wel moed!
Al bennen we niet groot, Al bennen we niet groot:
We zouen winnen de zilveren vloot,
We zouen winnen, nog winnen een Zilvervloot!"

Daar zijn de appeltjes van Oranje weer
Ik hoor nu meer en meer
precies als vroeger weer
een sinaasapp'len venter
en hij roept iedere keer:

Refrein:
Daar zijn de appeltjes van Oranje weer.
Sinaasapp'len zoek ze zelf maar uit.
Grote kleine 'k heb z' in elke maat.
Bijt er 's in, 't sap langs je kin,
zo roept die man op straat. ( ja )
Daar zijn de appeltjes van Oranje weer.
Sinaasapp'len, sla een kistje in.
Geld aan mijn vrouw, die staat er niet voor lauw
En van je hela hola hou er de moed maar in. ( 3x )
Ze zijn nog eens zo fijn
als de appeltjes van Piet Hein
en van je hela hola hou er de moed maar in.

’t Is zo’n vertrouwd gehoor
En hij verkoopt erdoor
Want gaat hij verderop,
Dan roept de hele straat in koor

Refrein

Een draaiersjongen
1.
In een blauw geruite kiel,
Draaide hij aan’t grote wiel, den ganse dag;
Maar Michieltjes jongenshart leed ondragelijke smart,
A-ach! A-ach! A-ach! A-ach!

2.
Als matroosje vlug en net,
Heeft hij voet aan boord bezet, dat hoorde zo.
Naar Oost-Inje, naar de West, jongens dat gaat opperbest!
Ho-jo, Ho-jo, Ho-jo, Ho-jo.

3.
Daar staat Holands Admiraal,
Nu een man van vuur en staal, de schrik der zee.
T’is een ruiter naar de aard; Glorierijk zit hij te paard!
Hoezee, Hoezee, Hoezee, Hoezee!

Mijn Nederland
1.
Waar de blanke top der duinen, Schittert in de zonnegloed,
En de Noordzee vriend’lijk bruisend, Neerlands smalle kust begroet,
Juich ik aan het vlakke strand, Juich ik aan het vlakke strand:
‘k Heb u lief, mijn Nederland. ‘k Heb u lief, mijn Nederland!
2.
Waar het lachend groen der heuvels ’t Kleed der stille heide omzoomt,
Waar langs rijk beladen velden, Rijn of Maas of Schelde stroomt,
Klinkt mijn lied op ouden trant, Klinkt mijn lied op ouden trant:
‘k Heb u lief, mijn Nederland. ‘k Heb u lief, mijn Nederland!
3.
Blijf gezegend, land der Vad’ren, Make u eendracht sterk en groot,
Blijve ’t volk der Koninginne Houw en trouw in nood en dood!
Doe zo ieder ’t woord gestand, Doe zo ieder ’t woord gestand:
‘k Heb u lief, mijn Nederland. ‘k Heb u lief, mijn Nederland!