Toon alle feestdagen

Komende 5 dagen

10 december
Dag Mensenrechten
15 december
Naturalisatiedag
21 december
Orgasme Dag
25 december
Kerstmis
31 december
Oud en Nieuw

Het hele jaar door

Internationale dag van de rechten van het kind - 20 november 2024

Het verdrag

Bookmark and Share
Na de Tweede Wereldoorlog realiseerden veel landen dat zo'n verschrikkelijke gebeurtenis nooit meer mocht gebeuren. Daarom werden de Verenigde Naties(VN) opgericht. Bijna alle landen werden lid van deze wereldorganisatie. Een van de eerste documenten die de Verenigde Naties naar buiten brachten was de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens. Een verklaring die beschrijft welke rechten een mens heeft en hoe anderen die moeten respecteren.

Tevens richten de VN een noodfonds voor kinderhulp op: UNICEF. UNICEF bracht hulp aan de kinderslachtoffers van de oorlog. Toen die hulp niet meer nodig was, richtte de organisatie zich op de kinderen in ontwikkelingslanden en andere landen waar de rechten van kinderen met voeten werden geschreden.

Om de rechten van kinderen beter te beschermen kwamen de VN en UNICEF op 20 november 1989 met het Verdrag voor de Rechten van het Kind naar buiten. Inmiddels hebben 191 landen van de 193 landen op de wereld het vedrag ondertekent. Wat betekent dat voor kinderen? De landen hebben met de erkenning van het verdrag zich verplicht om kinderrechten te beschermen. En daarbij moeten kinderen de kans krijgen om mee te praten en te denken over zaken die voor hen belangrijk zijn. Elk jaar komt om de vijf jaar met een rapport over de status van de kinderrechten. UNICEF is belast met de toezicht op de naleving van het verdrag.