Toon alle feestdagen

Menu

  1. Achtergrond allerzielen
  2. Grafactiviteiten
  3. Grafversieringen
  4. Religieuze artikelen
  5. Rouwboeket

Komende 5 dagen

10 december
Dag Mensenrechten
15 december
Naturalisatiedag
21 december
Orgasme Dag
25 december
Kerstmis
31 december
Oud en Nieuw

Het hele jaar door

Allerzielen - 2 november 2024

2 november 2024

Geschiedenis

Bookmark and Share
De 2 novembertraditie stamt volgens overlevering uit de abdij Cluny (een klooster uit het Frankische rijk). De hoofdmonnik Odilo bepaalde in 998 dat de monniken van Cluny en alle overige kloosters op de dag na Allerheiligen hun respect moesten betuigen aan de doden.

Zoals dat meestal ging in de vroeg-christelijke kerk, ging de herdenking gepaard met veel bidden. Allerzielen werd een dag van gebed voor iedereen die uit het leven was heengegaan. Ook werd er een bezoek aan het kerkhof gebracht. In de 14e eeuw werd deze herdenkingsdag officeel opgenomen in de rooms-katolieke leer.

In de zestiende eeuw legde de rooms-katholieke kerk vast dat er na de dood een vagevuur (hel) wacht op de overledene. De gelovigen konden de dode helpen om weg te blijven uit het vagevuur door te bidden voor de overledene. Het bidritueel verankerede hierdoor nog meer in de dag van Allerzielen.

Tegenwoordig houdt de katholieke kerk nog steeds een mis, een requiem, voor de gestorvenen. Niet overal, maar soms gebeurt het nog dat de namen van de overledenen van het afgelopen jaar worden opgenomend.